Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej m. Stary Młyn

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy w m. Stary Młyn, wraz z przebudową dojazdów na odc. Stary Młyn – Charzykowy dł. 1,5 km