Świadczymy usługi związane zarówno z remontami jak i budową obiektów w szczególności mostowych o konstrukcji stalowej. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje.

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje.

Budowa kładki dla pieszych w m. Męcikał

Budowa wiaduktu nad torami PKP w m. Pelplin