Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu - Etap I

Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 3

Inwestycję zrealizowaliśmy wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim.

Podstawowy zakres inwestycji:

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi budowa:
– drogi łączącej węzeł „Grudziądz” na autostradzie A1 z ul. Droga Łąkowa, o przekroju drogowym jednojezdniowym, dwupasowym
– mostu nad rzeką Rudnianką z przejściami dla zwierząt i regulacją koryta rzeki,
– wiaduktu w ciągu projektowanej drogi (w miejscu przyszłego węzła z planowaną ul. Konstytucji 3 Maja)
– odwodnienia drogi,
– przepustów drogowych,
– oświetlenia drogowego,
– dróg dojazdowych ze zjazdami na działki,
– urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie drogi na środowisko (zieleń, urządzenia oczyszczające wody spływające z jezdni)
– urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, bariery ochronne)
oraz przebudowa:
– urządzeń telekomunikacyjnych (kabli ziemnych i napowietrznych)
– urządzeń energetycznych
– linii średniego napięcia
– linii niskiego napięcia
– urządzeń melioracyjnych
– sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
– sieci gazowej
– sieci cieplnej

Droga łącząca węzeł „Grudziądz” na autostradzie A1 z ul. Droga Łąkowa zaprojektowana została jako droga klasy GP – główna ruchu przyspieszonego.

Wybudowano nową drogę jednojezdniową, dwupasową, o szerokości pasa ruchu 3,5 m oraz most na rzeką Rudnianką i wiadukt nad planowaną ul. Konstytucji 3 Maja.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 48.550.246,55zł.