Budowa wiaduktu WD-72 nad Autostradą A1 w m. Warlubie

W projektowanym węźle autostradowym „Warlubie”, w ciągu łącznic DL-2 i DL-3, projektuje się dwuprzęsłowy wiadukt o rozdzielonych konstrukcjach ustrojów niosących i podpór.

Prześwit pomiędzy obiektami w świetle gzymsów wynosi 1,50m.

Spadek poprzeczny na jezdni 2,5% – jednostronny w kierunku osi odwodnienia.

Spadek poprzeczny na gzymsach 4% – w stronę jezdni.

Rozpiętości teoretyczne (w osiach podpór): Lt = 26,68 + 26,69 m = 53,37m.

Długości pomostów wynoszą 54,28m.

Kąt skrzyżowania osi obiektu z osią autostrady wynosi α = 79,11 º.

Skrajnia pionowa pod obiektem wynosi min. 4,75m (4,70 m + 0,05 m).